Created: 09 Қараша 2020
87

Ұйымды қаржыландыру облыстық бюджеттен 2019-2020 жылы

Ұйымды қаржыландыру облыстық бюджеттен 2019-2020 жылы

 

Ерекш

елігі

Атауы ерекшелігі

Бекітілген бюджет 1.10.2019 ж.
(мың теңге)

Нақтыланған бюджет 1.10.2020 ж. (мың теңге)

Ескертпе (2020)

111

Ақы төлеу

96239

96239

 

112

Қосымша ақшалай төлемдер

0

0

 

113

Өтемақы төлеу

8400

8400

 

121

Әлеуметтік салық

5246

5246

 

122

Әлеуметтік бөліп шығару

3707

3707

 

123

Міндетті сақтандыру жарналары

301

301

 

124

ММС

1199

1199

 

141

Азық-түлік сатып алу

11538

11538

 

142

Дәрі-дәрмектер сатып алу

90

90

 

144

Отын, ЖАНАР-жағар май

5136

5136

 

149

Өзге де тауарларды сатып алу

1147

1147

 

151

Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу

10606

10606

 

152

Байланыс қызметтерін төлеу

1245

1245

 

159

Өзге де қызметтер мен жұмыстар

868

868

 

161

Іссапарлар мен қызметтік сапарлар

300

300

 

169

Өзге де ағымдағы шығындар

76

76

 

322

Түсетін трансферттер жеке тұлғаларға

1900

1900

 

324

Стипендия

27024

27024

 

Барлығы

172022

172022